20-lecie Szkoły
 

Strona główna

Oferujemy

Rekrutacja

Opłaty

Nasze osiągnięcia

Aktualności

Kalendarium

Kadra nauczycielska

Uczniowie

Zajęcia dodatkowe

Piknik charytatywny

Wyniki/Ranking

Kronika Szkoły

Podręczniki

Kontakt

20-lecie Szkoły

25-lecie Szkoły

Do pobrania

Gazetka szkolna

Biuletyn szkolny

RODO

Dokumenty szkoły

Wytyczne MEN, MZ i GIS

Kącik dla Rodzica

Gimnazjum nr 1 historia


Galeria zdjęć


Obchody Jubileuszu 20-lecia Szkoły


 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 przy ulicy Patriotów obchodzi swoje dwudziestolecie. Z okazji jubileuszu 6 grudnia w szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość, która stała się dobrą okazją do podsumowań i wspomnień.

 W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Grażyna Seroka pokrótce przypomniała historię placówki. 1 września 1994 roku 92 uczniów i 22 nauczycieli powitało nowy rok szkolny w pierwszej siedzibie przy ulicy Rzeźbiarskiej 15. Z roku na rok szkoła się rozrastała, przybywało dzieci. Gdy 24 maja 1999 roku zostało powołane do życia Prywatne Gimnazjum nr 1, zaczęło brakować sal dydaktycznych. Budynki, mimo że było ich już trzy- przy ul. Rzeźbiarskiej 15, Pożarskiego 53 i Poprzecznej 11- nie były w stanie pomieścić wszystkich uczniów. Wówczas powstały plany wzniesienia nowoczesnego gmachu. 1 września 2001 roku podwoje otworzył budynek przy ulicy Patriotów 347. Tu każda klasa ma swoją salę, a każde dziecko- stolik z kasetką na podręczniki i przybory szkolne. Obecnie do szkoły podstawowej uczęszcza 276 uczniów, gimnazjalistów jest 119. W ciągu dwudziestu lat działalności tę pierwszą ukończyło 608 absolwentów, a gimnazjum- 382.

 Uczniowie razem z nauczycielami spędzają w naszej szkole wiele czasu. Jesteśmy nie tylko placówką, w której młodzież po prostu zdobywa wykształcenie, ale taką, która stara się jak najmocniej wspierać uczniów w rozwoju ich umiejętności, talentów, zainteresowań. Zaangażowanie i ciężka praca- zarówno uczniów, jak i nauczycieli- owocuje wieloma sukcesami, jubileusz stał się okazją do przypomnienia najważniejszych z nich. Od lat placówka szczyci się wysokimi wynikami nauczania. W ubiegłym roku szkolnym szóstoklasiści znakomicie napisali sprawdzian na koniec szkoły podstawowej i zapewnili sobie I miejsce na Mazowszu, a gimnazjum znalazło się na liście 15 najlepszych gimnazjów w Polsce. Szkoła szczyci się laureatami i finalistami w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych: polonistycznym, matematycznym, historycznym, wiedzy o społeczeństwie, biologicznym, chemicznym, fizycznym, geograficznym, informatycznym, języka angielskiego, języka niemieckiego. Wielu uczniów uzyskuje certyfikaty z języka angielskiego, odnosi sukcesy w przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. Szczegółowe informacje na temat licznych dokonań wychowanków w różnych dziedzinach zamieszczono w wydanym z okazji jubileuszu biuletynie.

 Pani Dyrektor podkreśliła, za aby osiągać tak wysokie wyniki, trzeba mieć zdolnych, pracowitych uczniów, przemyślany proces kształcenia i znakomitych nauczycieli. Zaznaczyła, że grono pedagogiczne w tej szkole tworzą osoby bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Wśród nich są zarówno pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, jak i tuż po studiach, autorzy podręczników i innych publikacji edukacyjnych, byli metodycy nauczania przedmiotów. To ludzie, którzy podnoszą swoje kwalifikacje- niektórzy z nich mają ukończone dwa fakultety, inni uzyskali stopień doktora. Nauczyciele wkładają wiele wysiłku i serca również w działania pozalekcyjne- organizują zajęcia naukowe, artystyczne, sportowe, obozy językowe i wyjazdy rekreacyjne, dbają o edukację kulturalną uczniów. Przy okazji jubileuszu Pani Dyrektor gratulowała pedagogom dotychczasowych osiągnięć, dziękowała za przyjęcie wielkiej odpowiedzialności za przyszłość wychowanków. Święto szkoły stało się pretekstem do rozważań na temat misji pedagoga– wykładowcy wiedzy o świecie, życzliwego i mądrego przewodnika po tajnikach nauki i możliwościach twórczych dziecka.

 Do podobnych refleksji skłaniał też list przesłany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika, który wyraził opinię, że jubileusz to okazja do rozmyślań nad rolą szkoły, gratulował Dyrekcji i całej Społeczności Szkolnej dotychczasowych wyników oraz życzył wytrwałości w wytyczaniu nowych celów i radości z osiąganych sukcesów. Podziękowania za pracę i troskę okazywaną uczniom na co dzień złożyła na ręce Pani Dyrektor przedstawicielka władz gminnych- odczytała list gratulacyjny od Burmistrz Dzielnicy Wawer Jolanty Koczorowskiej.

 Po części oficjalnej uroczystości przyszedł czas na niezwykle wzruszającą i piękną część artystyczną. Najmłodsi radośnie śpiewali o swojej szkole- jak z baśni. Teatr GLAN profesjonalnie i z humorem przedstawił drogę, jaką pokonuje się od pierwszoklasisty do gimnazjalisty. Z kolei dzieci i młodzi aktorzy uczestniczący w zajęciach koła teatralnego zaprezentowali spektakl pt. „Jaka powinna być szkoła?”. Potraktowali temat z przymrużeniem oka, wcielając się w bohaterów „Pippi Pończoszanki” Astrid Lindgren i „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, ukazując z wdziękiem i klasą dwie odsłony życia szkolnego. Były piosenki- i o sympatycznych uczniach, których nie da się nie lubić, i o „dniach, których jeszcze nie znamy”. Nie zabrakło różnorodnych tańców- od popisu uroczych baletniczek, poprzez intrygujące tango, po żywiołowe rondo prezentujące różnorodność Europejczyków.

 Nie bez przyczyny ten ostatni układ choreograficzny stanowił taneczny finał. -To, co my prezentujemy w artystycznej formie, nasi starsi koledzy- absolwenci tej szkoły- urzeczywistniają w swoim życiu. Wyjeżdżają na studia do różnych krajów i dzięki doskonałej znajomości języków obcych czują się w całej Europie jak u siebie- mówił jeden z gimnazjalistów prowadzących uroczystość. To prawda. Absolwenci Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 92 i Prywatnego Gimnazjum nr 1 dostają się do najlepszych liceów, studiują na prestiżowych uczelniach- polskich i zagranicznych. Do tych sukcesów dochodzą dzięki ciężkiej pracy. I choć sami mówią, że nauka w szkole przy Patriotów wymaga wyrzeczeń, podkreślają, że nie zamieniliby tej szkoły na żadną inną. Wracają tu, nie tylko z okazji jubileuszu. Zdarza się, że nawet po wielu latach nieobecności w kraju… Czy to nie najlepsza dla placówki rekomendacja?
Zobacz zdjęcia z obchodów 20-lecia

ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa
e-mail: psp92@szkolaprywatna92.edu.pl
tel.: (22) 812-47-07
fax: (22) 812-40-76
PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290
Copyright © 2012-2021 | Powered by Yancoon Lagoon