Kalendarz roku szkolnego
 

Strona główna

Oferujemy

Rekrutacja

Opłaty

Nasze osiągnięcia

Aktualności

Kalendarium

Kadra nauczycielska

Uczniowie

Zajęcia dodatkowe

Piknik charytatywny

Wyniki/Ranking

Kronika Szkoły

Podręczniki

Kontakt

20-lecie Szkoły

25-lecie Szkoły

Do pobrania

Gazetka szkolna

Biuletyn szkolny

RODO

Dokumenty szkoły

Wytyczne MEN, MZ i GIS

Kącik dla Rodzica

Gimnazjum nr 1 historia


Galeria zdjęć

1 Rozpoczęcie roku szkolnego.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
01 września 2021
2 Spotkania rodziców klas 1-8 z wychowawcami 06-15 września 2021
3 Dni otwarte dla rodziców klas 4-8
(indywidualne spotkania z Nauczycielami)

16-17 listopada 2021
4 Podanie przewidywanych ocen sródrocznych (Librus) 17 grudnia 2021
5 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021
6 Spotkania rodziców klas 1-3 z Wychowawcami klas 17-19 stycznia 2022
7 Spotkania rodziców klas 4-8 z Wychowawcami klas 24-27 stycznia 2022
8 Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022
9 Rozmowy kwalifikacyjne do klasy pierwszej SP 05 marca 2022 (sobota)
10 Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022
11 Dni otwarte dla Rodziców z klas 4-8
(indywidualne spotkania z nauczycielami)
26-27 kwietnia 2022
12 Ogólnopolski egzamin ósmoklasisty
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

24 maja 2022
25 maja 2022
26 maja 2022
13 Podanie przewidywanych ocen rocznych (Librus) 09 maja 2022
14 Dni dyrektorskie
(wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

12 listopada 2021
07 stycznia 2022
02 maja 2022
17 czerwca 2022
dni egzaminacyjne 24-26 maja 2022
(zajęcia opiekuńcze dla klas 1-3)
15 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022
16 Wakacje letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa
e-mail: psp92@szkolaprywatna92.edu.pl
tel.: (22) 812-47-07
fax: (22) 812-40-76
PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290
Copyright © 2012-2021 | Powered by Yancoon Lagoon